Opetus ja oppiminen kokonaan verkossa

Sote-alan aikuiskoulutuksen opettajat suunnittelevat kokonaan verkossa opiskeltavia opintoja. Kysymys kuului, mitä silloin tulisi ottaa erityisesti huomioon? Entä millaisia hyviä esimerkkejä verkkokoulutuksista meillä jo on? Muutamia asioita nousee mieleen ja lopussa myös muutamia esimerkkejä ja linkkejä lisätietoihin.

The butterfly girl CC BY-SA e3000

Suunnittele hyvin, tee o p p i m i s p r o s e s s i näkyväksi

 • Mieti tavallistakin paremmin etukäteen ja tee myös näkyväksi, mitä kaikkea opintojakson aikana tullaan oppimaan ja millä tavoin. Kirjoita auki kaikki olennainen tavoitteet, arviointikriteerit ja  arviointi, kerro tarkka aikataulu.
 • Strukturoi, ryhmittele ja otsikoi oppimateriaalit. On hyvä myös merkitä eri tasoiset aineistot, erotella mikä on perus- ja mikä lisätietoa, mikä vapaaehtoista mutta hyödyllistä.
 • Kokonaisuuden eri vaiheineen ja osineen on hyvä hahmottua opiskelijalle paitsi sanallisesti myös visuaalisesti.
  • Nimeä kaikki, tiedostot ja tehtävät, kuvaavasti. Älä käytä tiedostonimissä ääkkösiä.
  • Käytä väliotsikoita ja niissä tehosteita mutta maltillisesti, jotta tärkeät asiat nousevat esiin.
  • Hyödynnä kuvia ja videoita, itse otettuja tai muiden. Ks. Kuva ja video -sometyöpaja.
 • Ohjeista perusteellisesti oppimistehtävät, kerro aikataulu ja arviointi, tehtävänanto,ohjaa oppimateriaaleihin ja tietoon. Muista, että – verkossa itsenäisesti opiskelussa – itsestäänselvyyksiä ei ole.
 • Mieti tarkoituksenmukaiset yhteydenpitotavat, neuvo mitä tehdä ongelmatilanteissa.
 • Varmista aina, että verkkoon tehty tehtävä toimii teknisesti (testaa vaikka leikkiopiskelijan avulla, jonka saat Veopista).

Tee verkossa opiskelusta mielenkiintoista ja v u o r o v a i k u t t e i s t a

 • Esittele opettajat ja kerro yhteystiedot. Verkkoon syntyy aina yhteisö; pyri luomaan innostava ja kannustava yhteisöllisen oppimisen foorumi. Toimi itse hyvänä esimerkkinä, ole aktiivinen ja tavoitettavissa.
 • Lisää ainakin yksi vapaa keskustelupaikka, jossa opiskelijat voivat kysyä ja jossa vastaukset jäävät kaikkien käyttöön. Opettajan Uutisethanovat yksisuuntaisia.
  • Mieti Facebook-ryhmän perustamista. Facebook sopii myös kesustelutehtäviin, kysymiseen, ohjeistamiseen ja muistuttamiseen. Se voi hyvin täydentää hyvin opettajajalähtöistä Moodlea.
 • Käytä monipuolisia opetusmenetelmiä ja oppimistehtäviä, ei pelkkiä yksilötehtäviä vaan myös yhteistoiminnallisia tehtäviä.
 • Hyödynnä aina kun mahdollista vertaisoppimista, käytä Elsan keskustelualuetta ja wikiä oppimistehtävissä ja niiden vertais- ja opettajan kommentoinnissa.

Hyödynnä verkon mahdollisuudet m o n i p u o l i s e s t i

 • Tee johdanto tai tehtävänanto videotallenteenaopiskelijoiden kuunneltavaksi. Videossa voit näkyä itse tai vain puhua auki diaesityksen. Videon voi tehdä aika nopeasti opittavilla ilmaisohjelmilla, lisätietoa Veopista.
  • Flipped Classroom -menetelmässä aiheeseen liittyvään tietoon perehdytään ensin itsenäisesti ja harjoitusten aikana saadaan ohjausta ja tukea.
 • Rakenna kokonaisuudesta online-mindmap, esimerkiksi ilmaisella sovelluksella http://mindmeister.com Mindmap on myös hyvä oppimistehtävä vaikkapa osaamisen/tavoitteiden kuvaamiseen.
 • Mieti, olisiko avoimesta opeblogistahyötyä sisällön kokoamiseen ja koulutuksen markkinointiin. Pitäisivätkö opiskelijat omiakin blogeja?

E l s a   m o o d l e  toiminnot ja visuaalinen ilme

 • Opeta opiskelijoille Minun Elsani -sivun käyttö oppimisalustalla navigoinnin ja kokonaisuuden hahmottamiseen.
 • Kerro tallennuspaikasta Omat henkilökohtaiset tiedostot.
 • Kerro myös ePortfoliosta Kyvyt.fi jonne voi siirtää tehtyä ja joka jää opiskelijalle itselleen.
 • Rakenna moodlen tentti, joka automaattisesti tarkistaa vastaukset. Tekeminen vie vähän aikaa mutta saat pysyvän työkalun opitun arviointiin, joko harjoitteluun tai oikeaksi kokeeksi.
 • Hyödynnä muitakin aktiviteettejä keskeliäästi kuten Valintaa ja Sanastoa.
 • Uutena ominaisuutena Elsassa on layout, jossa voit kutistaa ja jakaa sisällön alasivuille. Tämä on hyödyllistä, jos sisältöä on paljon.
 • Uutta on myös Alias-linkitys, jolla voit hyödyntää yhtä ja samaa tiedostoa monella kurssilla.
 • Luo tiedostoille aihekohtaisia kansioita, yksittäisen tiedostojen etusivulle linkittämisen sijaan. Kansiot ovat helpompia opettajan päivittää ja opiskelijan käyttää.
 • Laita pääsivulle vähintään yksi kuva, mieluummin useampia, viihtyvyyttä lisäämään. Opittavaan aiheeseen liittyvät kuvat auttavat hamottamaan ja oppimaan. Vahvista oppimista eri aisteille kuvilla, videoilla, äänitiedostoilla.
 • Jos opiskelijoita on paljon, esimerkiksi useampi opiskelijaryhmä samalla kurssilla, ota käyttöön Ryhmät. Näin saat kohdennettua esim. Uutiset ryhmäkohtaisesti. Aktiviteetissa käytettynä ryhmät helpottaa opettajaa erityisesti yksilötehtävien tarkistamisessa.

e s i m e r k k e j ä

Salpauksessa on muutamia yhteisiä kursseja, joihin tutustumalla voi saada hyviä vinkkejä verkkokurssin luomiseen. Vain muutamat kursseista ovat kokonaan verkossa opiskeltavia. Seuraavien kurssien linkit ja avaimet löytyvät Yhteiset kurssit -wikisivulta.

http://www.mindmeister.com/maps/public_map_shell/284345008/opetus-verkossa-2013?width=600&height=400&z=auto&live_update=1

Create your own mind maps at MindMeister

Mainokset

Blogi tekee oppimista näkyväksi – 1 ohjeita opiskelijalle

Opetukseen ja oppimiseen syntyy tiuhaa tahtia uusia blogeja. Blogi taipuukin moneen. Sekä yksittäisen opiskelijan,  opettajan mutta myös ryhmän käyttöön. Olen nyt kysellyt, oppinut kuulemastani ja itsekin kokeillut kolmeakin eri blogialustaa. Salpauksen aikuiskoulutuksen opettaja Tuula toivoi lyhyttä blogiohjetta – tässä postauksessa ohjeistus, täydennettynä linkeillä valmiisiin hyviin ohjeisiin verkossa.      

M i k s i   blogi?

 • Oppiminen tulee näkyväksi itselle, opettajalle ja muille kiinnostuneille, tehty jää talteen ja siihen voi helposti palata
 • Blogista voi tehdä oman näköisen, sisältö voi tekstin lisäksi olla kuvia, videoita ja linkkejä.
 • Blogit voivat keskustella; oppimistehtävästä riippuen – tai siitä huolimatta – käykää kommentoimassa toistenne blogeja.

M i t e n   alkuun?

 • Keksi nimi (esim. Haaveista totta) ja lyhytnimi (haaveista) nettiosoitteeseen. Pohdi ennakkoon suhteesi avoimuuteen esim. näkyykö profiilissa koko nimesi.
 • Luo sitten käyttäjätili blogipalveluun. Yksi helpoimmista on Blogger, Google-perheen blogi. 
 • Kirjauduttuasi sisään luo blogi, anna nimi, valitse teema  ja muut asetukset.
 • Aloita kirjoittamalla ensimmäinen blogiartikkeli eli postaus.
 • Helpota ja ohjaa lukijaa kuvaavilla väliotsikoilla ja kappalejaolla.
 • Käytä kuvia, itse otettuja tai muiden.
 • Huomioi aina kuvien ja muun materiaalin käytössä tekijänoikeudet sekä tekstissä salassapitovelvollisuus ja ylipäätään hyvät tavat eli netiketti.

 

CC BY-NC photo by colorblindPICASO

O H J E I T A  Blogger  

E s i m e r k k e j ä   Salpauksesta

Kerro ja kysy lisää blogin teosta – Leave a comment
kirjoittaja Hanna, Salpauksen veop

Blogi tekee tehtyä näkyväksi

Verkko-opetusasioille Salpauksessa monta verkkopaikkaa

Olen verkko-opetuksen suunnittelijana, esimieheni ja monen opettajankin kanssa pitkään miettinyt, miten saada esille sitä kaikkea esimerkillistä ja mielenkiintoista, jota Salpauksessa on verkko-opetukseen liittyen aloilla jo tehty. Erilaisia verkkopaikkojahan meillä on useitakin, mm.

Monilla hankkeilla on vielä blogeja ja Facebook-ryhmiä. Kesän alussa mietittiin Siljan, VIM:n suunnittelijan kanssa, olisiko nettisivuillekin tarpeen tehdä oma osa verkko-opetukselle. Intra Korista löytyy sivu Verkko-oppimiselle (AD).

Mihin siis tarvittaisiin blogia?

Tämä blogi syntyi kun vasta opettelin WordPress:n käyttöä. Päivitin (lokakuussa 2009 antamani [m]e-oppiminen) nimen m.e-oppiminen. Aiemmassa nimessä m viittasi meihin ja yhdessä oppimiseen, nyt se viittaa lisäksi ajankohtaiseen mobiilioppimisen.

Blogia voisi kokeilla asioiden näkyväksi tekemiseen – ks. esim. ohjaus/koulutus-sivu.

Sosiaalinen media uudistaa perinteistä verkko-oppimista

Perinteisempää tieto- ja viestintätekniikan (tvt) opetuskäyttöä edustava verkko-oppimisalusta (oppilaitoksessamme Elsa moodle) – on viimeisten parin vuoden aikana saanut rinnalleen sosiaalisen median (some). Yhdessä ne tarjoavat uudenlaisia mielenkiintoisia oppimisympäristöjä, monipuolisia työvälineitä ja mikä tärkeintä, oppijan kannalta osallistavia ja aktivoivia toimintatapoja.

Sosiaalisen median toimintakulttuuriin kuuluu sisällön tuottaminen ja yhteinen prosessointi sekä avoin jakaminen (ks. dia 4). Parhaimmillaan ja taitavasti käytettynä tvt ja some voi sekä motivoida ja syventää oppimista. Jotta hyvä tavoite toteutuisi tarvitsee opettaja tietoa mahdollisuuksista, jonkin verran tietoteknistä perusosaamista mutta eniten kaikesta – sekä opettajat että opiskelijat – tarvitsevat myönteistä asennetta ja ennakkoluulottomuutta. Oppimiskulttuuri on muutoksessa, mukaan voi lähteä muutoksen tekijäksi. Vaikka paljon helpompaa olisikin tehdä niin kuin on aina tehty.

Tärkeää on ymmärtää opettajan roolin muuttuminen suuntaan, jossa opettaja ei yksin ole tiedon omistaja ja jakaja, vaan ennemminkin oppimisen mahdollistaja ja valmentaja. Opiskelijaa ohjataan siis tiedon hankintaan ja tuottamiseen, omasta ja muidenkin oppimisesta vastuussa olevaksi aktiiviseksi osallistujaksi. Tähän tvt ja some tarjoaa tähän välineitä kunhan ne osataan – ja uskalletaan – valjastaa tarkoituksenmukaisesti.

Kuinka alkuun

Koska teknologian käyttö ei ole itsetarkoitus, tulee valintoja tehdessä lähteä opetettavasta sisällöstä, kohderyhmästä mutta myös omasta persoonasta. Työvälineet kyllä löytyvät ja ohjeistustakin on saatavilla, kunhan ensin on alustava suunnitelma, jota lähdetään toteuttamaan. Voi lähteä pienestä, vaikkapa yhden tehtävän palautuksesta verkkoon.

Ohjeita mm. aloitukseen

ja Edu.fi:ssä

Opiskelijoiden top-blogeja

Salpauksen 3. vuoden merkonomiopiskelijat ovat lähdössä Lontooseen TOP-jaksolle. Opettaja Anne seuraa ja myös ohjaa TOP-jaksoa oppimispäiväkirjojen eli opiskelijoiden pitämien blogien kautta. Opeblogi kokoaa opiskelijablogit ja niiden merkinnät yhdelle sivulle. Opiskelijoille pidettiin perehdytys, jossa luotiin jokaiselle oma blogi.

Blogi hiusalan opetuksessa

Muutamat Salpauksen opettajista ovat jo ottaneet blogin käyttöönsä esim. oppimispäiväkirjana työssäoppisjakson aikana. Yksi näistä edelläkävijöistä on hius- ja kauneudenhoitoalan opettajaja Karita Wallivaara. Hän osallistui Second Study -hankkeeseen, jossa uusia tieto- ja viestintätekniikan työvälineitä tarkoituksella testattiin opetuksessa.

Karita käytti blogia työssäoppimisjakson tehtävien antoon ja yhteydenpitoon. Jotkut opiskelijoista halusivat pitää blogin yksityisenä mutta useimmat avasivat sen maailmalle. Karitan opeblogin kautta pääset kurkistamaan opiskelijoiden omia blogeja: Hius- ja kauneudenhoitoalojen yrittäjyys.